1971-2016‘Sådan spirede det’ essay om de 45 år Sådan spirede det⁄ Af Søren K. Lauridsen    På Attika har 341 forfattere udgivet 802 bøger i forlagets første 45 år. Det giver en udgivelsesfrekvens på 17,8 bøger i gennemsnit pr. år. Pr. forfatter er det 2,35 bog i gennemsnit. De dårligste år er 1990 og 1995, hvor der kun blev udgivet 4 titler, mens 1997 topper med hele 30 titler. Alene i 2015 blev der udgivet 23 titler på Attika. Dette er en subjektiv beretning om, hvordan det spirede…! Selektive oplevelser gennem 40 år med Att ika I 1966 debuterede jeg med to små tekster i antologien ’Gruppe 66’, der blev udsendt i et forlagssamarbejde mellem Forlaget Fremad og Arena, Forfatternes Forlag, som der står i kolofonen. Ved en reception i anledning af udgivelsen ?ik jeg som én ud af fem overrakt en særlig pris fra Statens Kunstfond, som det hed dengang, og både det og selve udgivelsen var naturligvis med til at anspore og give inspiration til yderligere udvikling af min skribentvirksomhed. Som så mange andre har kendt det, blev de efterfølgende år til en kombination af læreår og modningsår, men for mit vedkommende også begyndelsen til et samfundsengagement. Jeg var i gang med en læreruddannelse i Esbjerg, hvilket var med til at sætte pædagogikken i centrum for mig, men jeg engagerede mig også i ’fagforeningsarbejde’ i Lærerstuderendes Landsråd, hvor jeg var redaktør af ’Lærerstuderendes Landsblad’ i en 3-årig periode. Desuden skrev jeg blandt meget andet i løbet af 5 år over 50 kronikker i den lokale avis ’Vestkysten’ – forløberen for ’Jyske Vestkysten’. Men der blev også tid til det mere skønlitterære arbejde og det at ’løbe forlagene på dørene’ med et romanmanuskript og modtage konsulentudtalelser, der både var rosende, men i sidste instans også afvisende. Ungdomsoprøret i slutningen af 60’erne, velfærdsperioden helt generelt og de positive økonomiske opgangstider medførte naturligt nok en interesse for ’det alternative’, hvilket som bekendt gav sig udslag i nye samlivsformer og meget andet. På det litterære ?irmament dukkede nye tidsskrifter op, nye udgivelser
spire 1 spire 2 spire 3 spire 4 spire 5 spire 6 spire 7 spire 8 spire 9 spire 10 spire 11 spire 12 spire 13 spire 14 spire 15 spire 16 spire 17