SPIRER – Sådan kan det blive – måske? 22 En anden væsentlig forfatter på Attika var Asger Stig Møller, der i perioden fra 1991 og fremefter til hans alt for tidlige død i 2010 udgav stort set alle sine bøger på Attika: fascinerende og nærmest heroiske digte, og nogen gange indviklet, svulstig prosa, som måske var på kanten af det selvbiogra?iske og under alle omstændigheder tæt knyttet til personen Asger Stig Møller, men som dog også kan læses med stort udbytte fortsat. Ikke kun for den historisk interesserede bør også nævnes den ansete oldtidsforsker Klaus Ebbesens bøger om danske megalitgrave, danske jættestuer og dysser samt stridsøksetiden. Det blev i perioden fra 2006 til 2011 til i alt 8 store rigt illustrerede bøger i et fondsstøttet udgivelsesprojekt med stor videnskabelig bredde og dybde. Den norskfødte sømand Bjarne Gårdsvoll startede med at udgive på Attika helt tilbage i 1984, hvor han i løbet af nogle år udsendte 4 børnebøger. Senere er det blevet til digte og en enkelt krimi plus en imponerende romanserie om arbejdslivet til søs og – som han selv kalder det – ’skipperskrøner’ om stort og småt vedr. sømandslivet. Og senest er det blevet til en beretning om rejseoplevelser og en såkaldt ’erindringsroman’. Jon Høyer, der udsendte sin første bog på Attika tilbage i 1981, har udgivet både digte, romaner og noveller gennem snart mange år på Attika. Hans intense sprogtone og nogle gange ’skæve’ og i hvert fald overraskende pointer gør ham altid værd at læse – det er ’de små historier’ i postmoderne forstand, der kommer frem her. Det samme er det – dog på en formmæssigt helt anden måde – hos Per Vadmand, også medlem af Attikas nuværende bestyrelse. Per Vadmands romaner rummer samme intensitet i sprogtonen selv om hans temaer er helt anderledes, men det er også spændende postmoderne prosa med samme ansats til ’skævhed’. Bjarne Gårdsvoll har efter mange års udgivelser om bl.a. livet til søs påbegyndt sine erindringer ”Min barndoms dal”, som indtil nu er udkommet i to bind. Bjarne Gårdsvoll MIN BARNDOMS DAL DEN STORE KRISE
spire 1 spire 2 spire 3 spire 4 spire 5 spire 6 spire 7 spire 8 spire 9 spire 10 spire 11 spire 12 spire 13 spire 14 spire 15 spire 16 spire 17