SPIRER – Sådan kan det blive – måske? 10 og ikke mindst nye forlag, hvilket naturligvis havde interesse for en skribent som mig med et måske lidt sideordnet skønlitterært fokus. Det var forlag som ’SubPub’ i København, ’Jorinde & Joringel’ i Aarhus, og det var dengang Otto Sigvaldi stod på Strøget i København og solgte bøger og andet fra barnevognen og sit helt eget forlag. Et andet alternativ var ’Forfatterforlaget Attika’, hvor jeg ?ik udgivet min første roman ’Sonden – en episoderoman’ i 1973. Året efter blev det til ’Et sted i reservatet – en fremtidsroman’ og i 1976 udsendte jeg novellesamlingen ’Sommer med opbrud’ på Attika. Derefter var jeg åbenbart kommet så meget ind i ’inderkredsen’ omkring forlaget, at jeg blev foreslået til og indvalgt i bestyrelsen samme år. Og fra den post har jeg i de forløbne 40 år haft mulighed for at følge Attikas udvikling, og læse de bøger, der udgives på Attika – fordi man som bestyrelsesmedlem ikke oppebærer noget honorar, men til gengæld får tilsendt alle forlagets udgivelser. Endvidere har jeg gennem bestyrelsesarbejdet, gennem deltagelse i generalforsamlinger og andre møder haft mulighed for at møde alle forlagets administratorer og en lang række af forlagets forfattere gennem årene. Sådan begyndte det… Som beskrevet i de tidligere forlagsantologier blev Attika stiftet af en lille gruppe forfattere i 1971: Ulrik Gräs (f. 1940), Finn Krageskov (f. 1939) og Johannes L. Madsen (1942-2000). Forlagets første bogudgivelse var Ulrik Gräs’ ’Fatimas hånd’, som blev udgivet i september 1971 og som dermed også regnes for forlagets stiftelsestidspunkt. Historien om navnet ’Attika’ med inspiration fra det amerikanske fængselsoprør i slutningen af 60’erne, og om hvordan bogtrykkeren kom til at ændre ’Attica’ med c til ’Attika’ med k, er også fortalt ?lere gange og skal blot med her for at supplere selve stiftelseshistorien og den spiring, det også er udtryk for. Finn Krageskov, der som en af forlagsstifterne med novellesamlingen ’Tidnichen’ – også fra 1971 – udsendte den anden bog ”Fatimas hånd” af Ulrik Gräs regnes for forlagets første udgivelse. Det var i 1971.
spire 1 spire 2 spire 3 spire 4 spire 5 spire 6 spire 7 spire 8 spire 9 spire 10 spire 11 spire 12 spire 13 spire 14 spire 15 spire 16 spire 17