1971-2016ÂSådan spirede detÊ essay om de 45 år på forlaget, fortæller i en artikel i den første forlagsantologi ’Sådan var det’ (1981), at selv om forlaget opstod som et alternativ til de etablerede forlag, så var forlagets opgave aldrig at udsende politisk ensidige udgivelser, der tog sigte på bestemte samfundsforandringer. Denne holdning er blevet fastholdt gennem alle Attikas 45 år, selv om der naturligvis undervejs har været en del bøger med et politisk og eksempelvis religiøst indhold, der har været med til at ’sparke til samfundsdebatten’. Attikas opgave har først og fremmest været litterær og formidlingsmæssig. Forlaget har gennem sin alternative organisation som en forening, hvor andre forlag er opbygget ud fra en forretningsmodel, kunnet udvikle en distribution af eksperimenterende og ’anderledes’ tekster, der normalt ikke ville have haft en chance på et forlag, der er forretningsorienteret med krav om indtjening og overskud. Det har været Attikas helt store force, at forlaget gennem sin virksomhed igennem 45 år har gennemført en helt unik kulturformidling gennem udsendelse af tekster af høj kvalitet, som ellers aldrig ville nå ud af forfatternes skrivebordsskuffer. Sådan er Att ikas organisation… Attika er som nævnt ovenfor organiseret som en forening med en vedtægt, der foreningsjuridisk præciserer rammerne for Attikas virksomhed, herunder ikke mindst de økonomiske rammer for medlemmernes udgivelse af bøger på Attika. Foreningens aktive medlemmer er forfattere, der har fået antaget et manuskript til udgivelse genFinn Krageskovs novellesamling ”Tidnichen” er også fra 1971. Da forlaget havde eksisteret i 10 år, udgav man ”Sådan var det”, en antologi med artikler om forlaget og med tekstbidrag af de forfattere, der havde udgivet bøger i tidsrummet 1971-81.
spire 1 spire 2 spire 3 spire 4 spire 5 spire 6 spire 7 spire 8 spire 9 spire 10 spire 11 spire 12 spire 13 spire 14 spire 15 spire 16 spire 17