SPIRER – Sådan kan det blive – måske? 12 nem forlaget. Passive medlemmer er forfattere, der tidligere har udgivet bøger på Attika, men som ikke har udgivet bøger på forlaget inden for de seneste 5 år. Foreningens navn er’Forfatterforlaget Attika’, og foreningen har følgende formål, som har stået uændret i 45 år: § 03 Foreningens formål er at forestå udgivelse og distribution af medlemmernes litterære og kunstneriske arbejder. For det første står formidlingsaspektet centralt ud fra formålet, men der ligger også en måske mere underforstået præcisering af de økonomiske interesser for de forfattere, der som medlemmer kan udgive på forlaget, når man vel at mærke har fået antaget et manuskript til udgivelse. Basis for Foreningen Forfatterforlaget Attika er en økonomisk stamkapital på 30.000 kr., som ikke kan røres, og som altid skal fore?indes i Attika i forbindelse med de årlige generalforsamlinger, hvor regnskabet skal godkendes. Forlagets organisation og struktur er i øvrigt uhyre enkel. Som i stort set alle foreninger i Danmark er generalforsamlingen den højeste myndighed, og foreningens ledelse varetages – også traditionelt – af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen udpeger derefter en forlægger – tidligere hed det ’administrator’ – der på bestyrelsens vegne tegner foreningen ’såvel økonomisk som kunstnerisk’. Det betyder, at forlæggeren i alle henseender skal sørge for, at Attika fungerer. At manuskripter bedømmes, og at det økonomiske og administrative er på plads. Forlæggeren modtager et – uhyre beskedent – vederlag for dette arbejde, ligesom det er muligt at a?lønne en ’regnskabsfører’ med et vederlag. Forlagets første forhandlingsprotokol ?indes stadig, og heri ?indes de første vedtægter og referatet af den stiftende generalforsamling.
spire 1 spire 2 spire 3 spire 4 spire 5 spire 6 spire 7 spire 8 spire 9 spire 10 spire 11 spire 12 spire 13 spire 14 spire 15 spire 16 spire 17