1971-2016ÂSådan spirede detÊ essay om de 45 år Som det er klart for enhver er samspillet mellem bestyrelse og forlægger det helt centrale punkt i Attikas organisation, ligesom det også har betydet, at Attikas bestyrelse aldrig har haft en bestyrelsesformand, men fungerer ’kollektivt’ med forlæggeren som den naturlige ’formand’. Et andet helt centralt punkt i Attikas organisation er konsulentordningen, hvor det i vedtægten er bestemt, at alle manuskripter, der indsendes til Attika skal vurderes af en eller ?lere konsulenter og indstilles til afgørelse hos forlægger. Det er her at Attikas kvalitetsdimension kommer ind: man kan ikke ’bare udgive’ direkte – der ligger altid en kvalitetsvurdering foran – og det er måske i virkeligheden en af de bestemmelser, der har været med til at Attika har kunnet overleve som et kvalitetsbevidst forlag igennem 45 år. Tre forfattere på vej til forlagets første generalforsamling i 1972. Det er fra venstre Viggo Madsen, Gorm Rasmussen og Bert Blom. Generalforsamlingen blev holdt hos Ulrik Gräs med deltagelse af blandt andre Jens Smærup Sørensen og Henning Mortensen. I december 2000 modtog Viggo Madsen Aarestrupmedaljen for sit lyriske forfatterskab. (fot o: Filip P etersen)
spire 1 spire 2 spire 3 spire 4 spire 5 spire 6 spire 7 spire 8 spire 9 spire 10 spire 11 spire 12 spire 13 spire 14 spire 15 spire 16 spire 17