SPIRER – Sådan kan det blive – måske? 14 Sådan var det også – set indefra… Normalt forbinder vi herhjemme foreninger med en form for ’foreningsdemokrati’ og medbestemmelse. Og det har der naturligvis også været i Attika, hvor er mødes hvert år til en lovligt varslet og indkaldt generalforsamling, hvor såvel årsberetning som årsregnskab er blevet godkendt helt efter foreningsjuraens forskrifter. Der er blevet skrevet interessante referater fra alle generalforsamlinger – og ind imellem har der da også været uenigheder og mindretalsudtalelser i henhold til de demokratiske rettigheder, men det har – set i forhold til den forholdsvis uhomogene gruppe, som Attikas forfattere og medlemmer trods alt er – været forholdsvis sjældent. Der har naturligvis været spørgsmål – og nogle gange undrende spørgsmål – i forhold til regnskabet, men læser man generalforsamlingsreferaterne igennem med historiske briller, så har der i forhold til beslutninger kun for alvor været dybtgå- ende debat, da generalforsamlingen tilbage I de første år arbejdede man med, at folk kunne tegne sig som abonnent og modtage forlagets bøger efterhånden, som de udkom. Man kunne ikke sende en sværm af mails rundt til interesserede. I stedet sendte man forskellige pjecer med oplysninger om bøgerne og billeder af forfatterne. Her er en brochure fra 1980.
spire 1 spire 2 spire 3 spire 4 spire 5 spire 6 spire 7 spire 8 spire 9 spire 10 spire 11 spire 12 spire 13 spire 14 spire 15 spire 16 spire 17