TILMELDINGTILMELDING kan ske på denne talon, som SKAL sendes med post eller via e-mail: tilmelding@gaoestjylland.dk Seneste tilmelding onsdag den 21. maj 2014 kl. 12.00. Ja, jeg/vi ønsker at deltage i arrangementet torsdag den 22. maj 2014. Virksomhed: __________________ _____________________________ Antal: _______________________ Deltagende medlemmer: _____________________________ _____________________________ _____________________________ Deltagende IKKE-medlemmer: _____________________________ _____________________________ _____________________________                   MØDESTED Restaurant Thors Mølle, Thorsmøllevej 15, Marselisborg Skov, 8000 Aarhus C PROGRAM Kl. 17.30: Velkomst Kl. 17.45: Jakob Ellemann-Jensen Kl. 19.00: Thors Mølles “Forårsmenu” GÆSTER Denne aften er det oplagt at invitere interesserede ledende medarbejdere med. Arrangementet er gratis for kontingentbetalende medlemmer af GA | ØSTJYLLAND. Prisen for deltagende IKKE-medlemmer er 300 kr. Beløbet vil blive opkrævet som et ekstra-kontingent. OBS Bestyrelsen har – desværre – konstateret, at nogle få tilmeldte medlemmer udebliver uden afbud, hvilket giver foreningen unødige udgifter. Det er derfor besluttet, at der fremover vil blive opkrævet et “udeblivelsesgebyr” på 400 kr. For at undgå “udeblivelsesgebyr” skal afbud meddeles formanden pr. telefon 8627 5499 eller e-mail kontakt@gaoestjylland.dk absolut senest onsdag den 21. maj 2014. Ω KOMMENDE ARRANGEMENTER Den 15. juni Tur til Djurs Sommerland Den 15. september Sommerfest Den 18. september Grafi sk Dag 2014 GA | ØSTJYLLAND din lokalkredsdin lokalkreds GA | ØSTJYLLAND INVITERER TIL MAJMØDE OM DET KOMMENDE VALG TIL EU PARLAMENTET OG AFSTEMNINGEN OM TILSLUTNINGEN TIL DEN FÆLLES EUROPÆISKE PATENTDOMSTOL GÆSTETALER JAKOB ELLEMANN-JENSEN HVAD STEMMER VI OM DEN 25. MAJ? TID: TORSDAG DEN 22. MAJ 2014, KL. 17.30 STED: RESTAURANT THORS MØLLE THORSMØLLEVEJ 15, MARSELISBORG SKOV 8000 AARHUS C HVAD STEMMER VI OM? Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt Danmark skal være med i en ny europæisk patentreform. Patentreformen er en ny mulighed for virksomheder, der vil have patent på en opfi ndelse i Europa. Formålet med patentreformen er at gøre det enklere, billigere og mere effektivt at opnå og beskytte patenter bredt i Europa, og dermed skabe bedre rammer for innovation, vækst og jobskabelse. Med det nye fælles patent kan en virksomhed søge om ét enkelt patent, der dækker alle deltagende lande. Og med den fælles patentdomstol kan man forsvare patentet ét enkelt sted i stedet for i hvert land. Danske virksomheder kan selv vælge, om de vil anvende det fælles patent, eller om de fortsat vil benytte nationale patenter eller europæiske patenter. Hvis Danmark tilslutter sig patentreformen, kommer enhedspatenter også til at gælde i Danmark. H
arr2014 1 arr2014 2